Onze werkwijze

defining_the_project

Informeel maar altijd professioneel en discreet. Gedreven door de ambitie om effectieve communicatie te realiseren via publiek opgestelde beeldschermen. Wij willen voor 200% begrijpen wat de drijfveren en doelen zijn van onze opdrachtgevers en de klanten die zij bedienen. Daarom verdiepen wij ons intensief in de organisatieprocessen bij onze opdrachtgevers en kijken daarbij waar kansen liggen om informatie zo effectief mogelijk weer te geven.

Om tot een geslaagde implementatie te komen verzamelen we, samen met de opdrachtgever en betrokkenen, zoveel mogelijk informatie over de doelstellingen, wensen, invloedsfactoren, resultaatverwachting, budgetmogelijkheden en de tijdsspanne waarbinnen de realisatie moet worden uitgevoerd.

Om een sluitend functioneel plan op te stellen kijken we samen met de klant nauwlettend naar zaken als data security, continuïteit, gebruikersgemak en het up-to-date houden van content.

InterVisuals hecht grote waarde aan de begeleiding van betrokken medewerkers bij de opdrachtgever.  Training en support wordt daarom nagenoeg in elk traject standaard, doch tailor made, meegenomen. 

Als de doelstellingen in alle facetten helder omschreven zijn volgt een realisatievoorstel met een strakke regie voor de uitvoering. Hierin is opgenomen een toereikend beeldsysteem, de installatieprocedure, een content- en applicatie ontwikkelplan. Tevens wordt er altijd een onderhoud en monitoring plan opgenomen zodat de continuiteit en datasecurity geborgd zijn.

Als zowel technisch als inhoudelijk de zaken helder overeengekomen zijn gaan vormgevers, systeemontwerpers en technici aan de slag.  Vormgevers “vertalen”  informatie en data naar begrijpelijke en effectieve visuele formats en intuitieve interfaces.

Software en data specialisten zorgen ervoor dat alle bits en bytes gestructureerd en langs veilige datatransfers terechtkomen waar en wanneer men dat wenst. Uiteraard conform het vooraf opgestelde functioneel ontwerp.

Zaken als beveiliging van data en systeem back-up hebben daarbij onze uiterste aandacht. Achter de schermen ontfermen gecertificeerde technici zich over de hardware en infrastructuur voor data zodat de hardware werkend gereed is op de afgesproken tijd en plaats.

Het evalueren van resultaat versus verwachting is bij InterVisuals eveneens een standaard procedure. Daarom houden wij na oplevering en in gebruikname van onze Digital Signage en Narrowcast oplossingen nauwlettend een vinger aan de pols en monitoren 24/7 de performance en data security levels van de door ons opgeleverde systemen.

Dit alles gebeurt in nauw overleg met een ervaren projectmanager van InterVisuals die gedurende de projectuitvoering het persoonlijke en vertrouwde aanspreekpunt is voor de klant.

touchscreen_application

 

Advertenties