het 5e beeldscherm

Als communicatiemedium is het publiek opgestelde beeldscherm het 5e medium in het rijtje:

1 bioscoopscherm – 2 televisie – 3 desktop pc – 4 mobiles – 5 DIGITAL SIGNAGE

touchme_aio_zonderpootjes_
Als zender c.q. ontvanger van informatie hebben deze 5 elk een geheel eigen belevingsdynamiek. Niet verwonderlijk dus dat deze afzonderlijk gezien, om een specifieke benadering vragen met oog op vormgeving en de wijze waarop informatie wordt aangeboden en uitgewisseld. 

Het 5e scherm leent zich bij uitstek om kerninformatie zodanig aan te bieden dat er bij de ontvanger een mentale trigger ontstaat m.b.t. de aangeboden informatie. Zowel bewust als onbewust. De context en de omgeving waarin dat gebeurd, evenals de timing daarbij, is allesbepalend voor het succesvol overbrengen van die trigger….

Het 5e beeldscherm is, als deze interactiviteit toelaat, het ultieme middel om group wise informatie te delen en collaboratief te boordelen. Daarmee is het 5e beeldscherm feitelijk het snelste en effectiefste communicatiemedium om zaken met meerdere mensen kort te sluiten en vervolgacties te initiëren. Tijdwinst op organisatieprocessen die gestuurd worden door diverse betrokkenen met elk een eigen perceptie op de materie en agenda’s is hier het grootste gewin. 

Buitenshuis zijn wij mensen altijd op weg met een missie… We bezoeken evenementen, zijn aan het werk, gaan uit eten, bezoeken musea, doen mee aan activiteiten en shoppen onze dagelijkse benodigdheden bijeen. En dat alles met een mobiliteit die uiterst divers en niet linear is. We switchen daarbij in hoog tempo door het enorme aanbod aan informatie die we daarbij tegen komen. Informatie die steeds meer visueel van aard is. Minstens 80% van ons communicatievermogen is visueel geënt en vormt daarmee de belangrijkste factor in onze alledaagse besluitvorming. Dit gegeven is essentieel bij het realiseren van doeltreffende communicatie en informatieverstrekking via digital signage toepassingen.

InterVisuals heeft op dit terrein expertise opgebouwd sinds medio jaren 80 en weet als geen ander het potentieel van digital signage te benutten voor haar opdrachtgevers.

Advertenties